МОДУЛ 2

Улога јединица локалне самоуправе у планирању развоја креативног сектора, Јасна Димитријевић

Студија случаја 3 Конкурс Национална престоница културе, Бранко Ћаловић, комисија Национална престоница културе

Студија случаја 4 Сомбор, Мирела Иванковић, градска управа Сомбор, помоћник начелника Одељења за друштвене делатности

Студија случаја  5 Нематеријална баштина као ресурс за развој креативног сектора, Дејан Загорац    

Циљ модула

Кулура као најважнији ресурс у стратешким и развојним  плановима локалних заједница.

Исходи модул

Савладавањем модула полазник стиче следеће компетенције:

  • Познавање планских инструмената за одрживи развој креативног сектора
  • Институционални оквир, надлежности , процедуре и механизми управљања креативним сектором на локалном нивоу.

Садржај модула

  • Уређење  система у креативном сектору на локалном нивоу
  • Идентитет локалне заједнице-креативни град-креативна заједница,
  •  Значај и улога фестивала и манифестација у развоју креативног сектора
  • Планови културе као инструменти за подстицање културног развоја, процеси и фазе планирања локалних политика и програма
  • Модели партиципативног планирања локалних политика и програма у области креативног сектора
  • Правични и одрживи развој креативног сектора на локалном нивоу – принципи, концепти и механизми
  • Могућности  креирања аутетнтичних културних политика на локалном нивоу.

Q&А сесија