МОДУЛ 4

Развој креативног сектора кроз међусекторску сарадњу,  Драгана Мартиновић

Студија случаја 8 Владимир Ристић, ОШ ”Доситеј Обрадовић” Омољица, Панчево

Студија случаја 9 Европска престоница културе, Нови Сад,  Немања Миленковић директор Фондације ЕПК

Циљ модула

Значај међусекторске сарадње у стратешком планирању културног развоја локалних заједница

Исходи модула

Савладавањем овог модула полазник стиче следеће компетенције:

  • Знање о могућим  моделима подстицања креативног предузетништва  укључујући  и идентификовање слабих тачака које су препреке за фер развој креативног  сектора
  • Овладавање вештинама за развој нових мера у функцији подстицања креативног предузетништва на локалном нивоу

Садржај модула

  • Сагледавање проблема и могућности кроз примере  истраживања о визуелним уметницима и уметницама и истраживања о стаклу као креативној индустрији
  • Значај улагања приватног сектора у развој уметности
  • Дефинисање циљева и мера  којима се решавају проблеми неповезаности и несарадње на локалном нивоу.