МОДУЛ 5

Културно наслеђе  као оквир подстицаја  развоја креативног сектора на локалном нивоу, Маја Тодоровић

Студија случаја 10 Лидија Милашиновић, директорка Народног музеја, Кикинда

Студија случаја 11 Мирослав Ивановић, Регионална развојна агенција Ужице, СтаПарк

Циљ модула

Циљ модула је да полазници након одслушаног модула стекну знања и информације о заштитити културног наслеђа на локалном нивоу; увид у алате које могу користити у идентификовању развојних потенцијала наслеђа и одрживом управљању културним наслеђем; знања о неопходним елементима стварања  културно-туристичког производа на основама вредности културног наслеђа

Савладавањем овог модула полазник стиче следеће компетенције:

  •  Знања о вредностима и потенцијалима културног наслеђа на локалном нивоу
  • Вештине да планирају развој културног наслеђа као развојног потенцијала заједнице
  • Знања о одрживом управљању културним наслеђем
  • Успостављање сарадње и партнерства са другим актерима
  • Културно наслеђе као статична форма прошлости или развојни потенцијал: вредности које учитавамо
  • Улога локалне самоуправе у заштити и подстицању културног наслеђа
  • Културно наслеђе у контексту развојног ресурса и изазови одрживог управљања
  • Култура сећања и идентитети заједнице као упориште развојних идеја
  • Стратешко промишљање у повезивању културног наслеђа и креативног сектора
  • Економска валоризација наслеђа кроз културни туризам

Q&А сесија