Програм

ЧЕТВРТАК, 2. НОВЕМБАР
9.30-10.00 Долазак учесника
10.00-10.45               РАДИОНИЦА 1
Маријана Миланков, Богдана Опачић
10.45-11.00Уводно обраћање
11.00-12.15  МОДУЛ 1
Национални регулативни оквир за креативни сектор, Маша Вукановић
 Гост: Владимир Недељковић, Министарство културе Републике Србије
Студија случаја 1 Музичко информативни центар Србије (МИЦС), Оливер Ђорђевић, Бојан Ђорђевић
Студија случаја 2 Музеј Мацура, Нови Бановци
12.15-13.30МОДУЛ 2
Улога јединица локалне самоуправе у планирању развоја креативног сектора, Јасна Димитријевић
 Студија случаја 3 Конкурс Национална престоница културе, Бранко Ћаловић, комисија Национална престоница културе
Студија случаја 4 Сомбор, Мирела Иванковић, градска управа Сомбор, помоћник начелника Одељења за друштвене делатности
Студија случаја  5 Нематеријална баштина као ресурс за развој креативног сектора, Дејан Загорац    
13.30-14.30Пауза за ручак
14.30-16.00МОДУЛ 3
Фер праксе и правно економски мере културних политика, Христина Микић
 Студија случаја 6 Фер пракса и подршка уметницима, Др Александрија Ајдуковић
Студија случаја 7 Рурални хаб Врмџа, Драгана Томић Пилиповић
16.00-17.00РАДИОНИЦА 2
Маријана Миланков, Богдана Опачић
ПЕТАК, 3. НОВЕМБАР
10.00-11.15        МОДУЛ 4
Развој креативног сектора кроз међусекторску сарадњу,  Драгана Мартиновић
 Студија случаја 8 Владимир Ристић, ОШ ”Доситеј Обрадовић” Омољица, Панчево
Студија случаја 9 Европска престоница културе, Нови Сад, Немања Миленковић директор Фондације ЕПК
11.30-13.00      МОДУЛ 5
Културно наслеђе  као оквир подстицаја  развоја креативног сектора на локалном нивоу, Маја Тодоровић
 Студија случаја 10 Лидија Милашиновић, директор Народног Музеја, Кикинда
Студија случаја 11 Мирослав Ивановић,Регионална развојна агенција Ужице, СтаПарк
13.00-14.15МОДУЛ 6
Улога истраживања у мониторингу и евалуацији у креативном сектору, Биљана Јокић  
 Студија случаја 12 Оригинална примењена музика у Музеју науке и технике, Александар В. Марковић, Центар за примењену музику
Студија случаја 13 Од Школигрице и Шкозоришта до БИТЕФ Полифоније, Љубица Бељански Ристић и Ирена Ристић  
14.15-15.15 Пауза за ручак
15.15-16.00РАДИОНИЦА 3
16.00-17.00Завршнa обраћањa