РАДИОНИЦА 2

ДРВО ПРОБЛЕМА

Дефинисање проблема у стратешком планирању јавних политика.

Маријана Миланков, Богдана Опачић