РАДИОНИЦА 1

ПАБ КВИЗ

О повезаности Србије и Унеско конвенција.

Механизми локалних културних политика.

Културни идентитети градова и општина у Србији.

Маријана Миланков, Богдана Опачић